Pro film

Pronájem

Jakékoli pronajaté vozidlo může obsluhovat pouze náš řidič a mechanik v jedné osobě. Vezměte prosím na vědomí, že obrněná vozidla a tanky budou vyžadovat licenci pro vývoz a také pro zpětný dovoz.