O nákupu

Všechny tanky a všechna obrněná vozidla stejně jako většina jejich náhradních dílů podléhají licenčnímu řízení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Celý postup by neměl překročit dobu 9 týdnů pro země EU a 12 týdnů pro nečlenské země EU. Náklady na vývozní postup jsou zahrnuty do ceny vozidla.

Pokud má být zařízení vyvezeno do členského státu EU, nejsou pro vývozní licenci vyžadovány žádné doklady. Vezměte prosím na vědomí, že může být nutné získat licenci k vlastnictví zařízení ve vaší zemi.

Bude vyžadován mezinárodní dovozní certifikát (IIC), certifikovaný vládou koncového uživatele, nebo jeho ekvivalent. Vezměte prosím na vědomí, že jelikož většina zboží prochází Německem, pro určité zboží bude vyžadováno německé tranzitní povolení.

Dovozní povolení. Pro každý import je vyžadováno povolení divize ATF pro střelné zbraně a výbušniny. Formulář je ke stažení zde.

Mezinárodní dovozní certifikát (IIC). Formulář mezinárodního dovozního certifikátu USA najdete zde. Budeme potřebovat IIC buď v papírové podobě, nebo v podobě obsahující důkaz o tom, že vám byl vystaven elektronicky. Pro více informací navštivte stránky Bureau of Industry and Security / Úřadu pro průmysl a bezpečnost.

Zemědělská inspekce. Veškeré zboží se prodává bez nečistot / znečištění zeminou kvůli zemědělské inspekci.

Demilitarizace. Není vyžadována demilitarizace pancéřování. Vyžaduje se demilitarizace zbraní.

Dovozní formulář (IIC) ke stažení zde. Více informací o importu naleznete zde. Více informací o mezinárodním dovozním certifikátu do Kanady najdete zde. IIC jsou vystavovány online přes EXCOL. Vzorek IIC pro vývoz zbraní do Kanady lze stáhnout zde.

Dovozní povolení australského ministerstva vnitra (Australian Department of Home Affairs) nahrazuje mezinárodní dovozní certifikát IIC. Je vyžadován dokument koncového uživatele .

Zde je k dispozici švýcarský dovozní formulář / Swiss IIC. Zde jsou uvedeny obecné informace o postupu při dovozu zbraní.

Federální služba pro vojenskou technickou spolupráci / Federal Service for Military Technical Co-operation (webové stránky) 115324, Moskva, Ovčinikovskaja Nab. 18/1.
Mezinárodní dovozní certifikát (IIC) v angličtině je ke stažení zde. Potvrzení o nákupu od vládního orgánu může nahradit IIC.