Služby

Obstarání dovozu a vývozu vojenského zboží na zakázku


MORTAR INVESTMENTS a.s. působí jako agent při zprostředokovávání dovozu, vývozu a přepravu zbraní, vojenské techniky, zboží dvojího užití a zbraní vojenského charakteru, zbraní a střeliva nevojenského charakteru  z, do a přes Českou republiku. Pro dovoz vojenské techniky z ČR na Slovensko máme zajistěna tamního smluvního partnera. Dokážeme zajist též průvozní povolení přes Německo. Poskytujeme poradenství ve věcech dovozu vojenského zboží do Rakouska, Francie, Německa a Svýcarska. 

Napište nám prosím email pro více podrobností. 

 

 

1 SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU ÚČINNÝ OD 5. ČERVENCE 2019 (PRACOVNÍ VERZE ÚPLNÉHO ZNĚNÍ)

Poznámka 1: Pojmy v „uvozovkách“ jsou vymezené pojmy uvedené ve ,Vymezení pojmů používaných v tomto seznamu‘. Poznámka 2: V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným strukturním vzorcem (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné. Poznámka 3: SVMe se rozumí seznam vojenského materiálu rozdělený nebo členěný do skupin 1 - 22. SVMe 1 Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti: a. Pušky a kombinované palné zbraně, krátké palné zbraně, kulomety, samopaly a ostatní samočinné palné zbraně; b. zbraně s hladkým vývrtem: 1. zbraně s hladkým vývrtem, určené speciálně pro vojenské použití; 2. ostatní zbraně s hladkým vývrtem, konkrétně: a. samočinné palné zbraně; b. samonabíjecí palné zbraně nebo zbraně systému pump action (s posuvným předpažbím); c. zbraně využívající beznábojnicové střelivo a distanční elektrické paralyzéry; d. příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c): 1. odnímatelné zásobníky střeliva; 2. tlumiče hluku výstřelu; 3. speciální zbraňové podpěry; 4. tlumiče plamene; 5. optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu; 6. optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské použití. 2 Poznámka 1: Bod SVMe 1 se nevztahuje na: a. palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit střelu; b. palné zbraně, speciálně určené k vypuštění připevněných střel bez nálože trhaviny nebo bez komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m; c. zbraně používající střelivo s okrajovým zápalem, které nejsou samočinné; d. „znehodnocené palné zbraně“; e. revolvery a pistole kromě samočinných, určené a schválené k prodeji jak v České republice dle českého právního předpisu, tak zároveň obdobně k prodeji v zemi dovozu, byť byly původně speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití, a jejich speciálně konstruované součásti, pokud nejsou tyto součásti upotřebitelné pro jiné pistole a revolvery, než kterých se týká tato poznámka. To neplatí, pokud konečným uživatelem mají být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu. Poznámka 2: Bod SVMe 1 a) se nevztahuje na: a. pušky a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938; b. repliky pušek a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890; c. krátké palné zbraně, samočinné palné zbraně a kulomety vyrobené před rokem 1890 a jejich repliky; d. pušky nebo krátké plynové zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2 . Poznámka 3: Bod SVMe 1 b) 2 se nevztahuje na zbraně speciálně určené k vystřelení inertní střely pomocí stlačeného vzduchu nebo CO2 . Poznámka 4: Bod SVMe 1 b) se nevztahuje na: a. zbraně s hladkým vývrtem vyrobené před rokem 1938; b. repliky zbraní s hladkým vývrtem, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890; c. zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být určeny speciálně pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné; d. zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely: 1. porážka domácích zvířat; 2. narkotizace zvířat; 3 3. seismické testování; 4. odpalování průmyslových projektilů nebo 5. narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED). Odkaz: Disruptory viz bod SVMe 4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití. SVMe 2 Zbraně s hladkým vývrtem a ráží od 20 mm, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti: a. děla, houfnice, kanóny, minomety, protitankové zbraně, raketomety, vojenské plamenomety, pušky, bezzákluzové pušky, zbraně s hladkým vývrtem a jejich zařízení na potlačení efektů při výstřelu; b. dýmové, plynové a pyrotechnické vrhače nebo generátory speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití; c. zaměřovače a úchyty pro zaměřovače mající všechny z následujících vlastností: 1. jsou speciálně určené pro vojenské použití a 2. jsou speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a); d. úchyty a odnímatelné zásobníky střeliva speciálně určené pro zbraně uvedené v bodě SVMe 2 a) Poznámka 1: Bod SVMe 2 a) zahrnuje například vstřikovače, dávkovači zařízení, zásobní nádrže a další součásti speciálně určené pro použití s kapalinovými hnacími náplněmi pro kterékoli ze zařízení podle bodu SVMe 2 a). Poznámka 2: Bod SVMe 2 a) se nevztahuje na tyto zbraně: a. pušky, zbraně s hladkým vývrtem a kombinované palné zbraně vyrobené před rokem 1938; b. repliky pušek, zbraní s hladkým vývrtem a kombinovaných palných zbraní, jejichž originály byly vyrobeny před rokem 1890; c. děla, houfnice, kanóny a minomety vyrobené před rokem 1890; d. zbraně s hladkým vývrtem používané pro lovecké a sportovní účely. Tyto zbraně nesmějí být speciálně určeny pro vojenské použití, ani nesmějí být samočinné; 4 e. zbraně s hladkým vývrtem určené speciálně pro tyto účely: 1. porážka domácích zvířat; 2. narkotizace zvířat; 3. seismické testování; 4. odpalování průmyslových projektilů nebo 5. narušování improvizovaných výbušných zařízení (IED). Odkaz: Disruptory viz bod SVMe 4 a položku 1A006 na seznamu EU zboží dvojího užití. f. ruční odpalovací zařízení speciálně určená k vypuštění připevněných projektilů bez nálože trhaviny nebo komunikačního spojení na vzdálenost nepřesahující 500 m. Poznámka 3: Bod SVMe 2 b) se nevztahuje na signální pistole. SVMe 3 Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti: a. střelivo pro zbraně podle bodů SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 12; b. zapalovače speciálně určené pro střelivo podle bodu SVMe 3 a). Poznámka 1: Součásti se speciálním určením podle bodu SVMe 3 zahrnují: a. kovové nebo plastové součástky, jako jsou kovadlinky zápalek, pláště střel, nábojové pásky, otočné zásobníky a kovové části munice; b. zajišťovací a odjišťovací zařízení, zapalovače, senzory a iniciační zařízení; c. energetické zdroje s vysokým jednorázovým provozním výkonem; d. spalitelné nábojnice; e. submunice včetně pumiček, malých min a střel s koncovým naváděním. Poznámka 2: Bod SVMe 3 a) se nevztahuje na: a. cvičné střelivo bez střely; b. školní (inertní) střelivo s provrtanou nábojnicí; c. další cvičné nebo školní (inertní) střelivo, jež neobsahuje součásti určené pro ostré střelivo; nebo 5 d. součásti speciálně určené pro cvičné nebo školní (inertní) střelivo uvedené v písmenech a), b) a c) této poznámky 2. Poznámka 3: Bod SVMe 3 a) se nevztahuje na náboje speciálně určené pro účely: a. signalizace; b. plašení ptactva nebo c. zažíhání unikajícího ložiskového plynu na ropných vrtech. Poznámka č 4: Bod SVMe 3 a) se nevztahuje na náboje a jejich součásti určené a schválené k prodeji jak v České republice dle českého obecně závazného právního předpisu, tak zároveň obdobně k prodeji v zemi dovozu, byť byly původně speciálně konstruované nebo přizpůsobené pro vojenské použití. To neplatí, pokud konečným uživatelem mají být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu. SVMe 4 Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro ně určené: Odkaz 1: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11. Odkaz 2: Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) viz bod SVMe 4 c). a. letecké pumy, torpéda, granáty, dýmovnice, rakety, miny, raketové střely, hlubinné nálože, demoliční nálože, demoliční zařízení, demoliční soupravy, „pyrotechnické“ zařízení, náboje a simulátory (tj. vybavení, které napodobuje vlastnosti kterékoli z těchto položek), speciálně určené pro vojenské použití; b. vybavení, které splňuje vše následující: 1. je speciálně určeno pro vojenské použití a 2. je speciálně určeno pro ,činnosti' související s čímkoli z následujícího: a. předměty určené v bodě SVMe 4 a); nebo b. improvizovaná výbušná zařízení (IED). Technická poznámka: Pro účely položky bodu SVMe 4 b) 2 spočívají ,činnosti' v manipulaci, vypouštění, kladení, ovládání, odpalování, detonaci, aktivaci, napájení jednorázovým provozním výkonem, klamném navádění, rušení, odstraňování, odhalování narušování, nebo likvidaci. c. Systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) 6 Poznámka 1: Bod SVMe 4 a) zahrnuje: a. dýmové granáty, osvětlovací pumy, zápalné pumy a výbušná zařízení; b. trysky řízených střel a přední části návratových modulů. Poznámka 2: Bod SVMe 4b zahrnuje: a. mobilní vybavení na zkapalňování plynu schopné vyrobit denně 1 000 kg nebo více plynu v kapalné podobě; b. plovoucí elektrické vodivé kabely vhodné pro odstraňování magnetických min. Poznámka 3: Bod SVMe 4 b) se nevztahuje na příruční a kapesní přístroje, které jsou svým určením omezené na detekci kovových předmětů a nejsou schopné rozlišovat miny od jiných kovových předmětů. Poznámka 4: Bod SVMe 4 c) se nevztahuje na AMPS splňující všechny tyto požadavky: a. mají-li jakýkoli z těchto výstražných senzorů: 1. pasivní senzory s maximální citlivostí mezi 100 a 400 nm; nebo 2. aktivní výstražné senzory využívající impulsní dopplerovské detekce; b. systémy výmetnic klamných cílů; c. infračervené klamné cíle (flares), které využívají jak viditelného, tak infračerveného signálu k oklamání střel typu země-vzduch a d. AMPS zabudované v „civilním letadle“ a splňující všechny tyto požadavky: 1. AMPS je funkční pouze v konkrétním „civilním letadle“, ve kterém je tento určitý AMPS zabudován a pro nějž byl vydán: a. civilní typový certifikát vydaný orgány civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání; nebo b. obdobný dokument uznávaný Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO); 2. AMPS využívá ochranu k zabránění neoprávněného přístupu k „programovému vybavení“, a 3. do AMPS je zabudován aktivní mechanismus, který systému neumožní fungovat po vyjmutí z „civilního letadla“, do kterého byl nainstalován. SVMe 5 Vybavení sloužící k řízení palby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a testovací a směrovací zařízení a prostředky, a zařízení pro protiopatření, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a příslušenství pro ně speciálně určené: a. zbraňové zaměřovače, balistické počítače, zaměřovači systémy dělostřelecké výzbroje a zbraňové řídicí systémy; b. systémy sloužící k zjišťování nebo označení cíle, k určování vzdálenosti, pozorování nebo sledování cíle; zařízení pro pátrání, zpracování pořízených dat, rozeznávání 7 nebo identifikaci; a zařízení pro sběr dat ze senzorů; c. zařízení pro protiopatření pro položky podléhající bodu SVMe 5 a) nebo SVMe 5 b); d. polní testovací nebo směrovací zařízení určené speciálně pro položky podle bodů SVMe 5 a), SVMe 5 b) nebo SVMe 5 c). Poznámka: Pro účely SVMe 5 c) zařízení pro protiopatření zahrnuje i zařízení pro pátrání. SVMe 6 Pozemní vozidla a jejich součásti: Odkaz: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11. a. pozemní vozidla a jejich součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití; Technická poznámka Pro účely bodu SVMe 6 a) zahrnuje označení pozemní vozidla například i přívěsy a návěsy. b. ostatní pozemní vozidla a jejich součásti: 1. Vozidla, která splňují všechny tyto podmínky: a. byla vyrobena nebo jsou opatřena materiály nebo součástmi poskytujícími balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší; b. jejich převodová skříň pohání jak přední, tak zadní nápravu zároveň, včetně vozidel s dalšími nápravami pro nosné účely s pohonem či bez pohonu; c. hrubá hmotnost vozidla přesahuje 4 500 kg a d. vozidlo je určené nebo upravené pro použití v terénu mimo pozemní komunikace; 2. součásti, které splňují všechny tyto podmínky: a. jsou určeny speciálně pro vozidla uvedená v bodě SVMe 6 b) 1 a b. poskytují balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985, popř. srovnatelný národní standard) nebo vyšší. ~Lk Odkaz: Viz také bod SVMe 13 a). 8 Poznámka 1: Bod SVMe 6 a) zahrnuje: a. tanky a další vojenská ozbrojená vozidla a vojenská vozidla vybavená nosiči zbraní nebo vybavením pro kladení min nebo k odpalování střeliva podle bodu SVMe 4; b. obrněná vozidla; c. obojživelná vozidla a vozidla schopná hlubokého brodění; d. vyprošťovací a záchranná vozidla a vozidla pro vlečení nebo přepravu střeliva nebo zbraňových systémů a související manipulační zařízení pro nakládku a vykládku. Poznámka 2: Úprava pozemního vozidla pro vojenské použití podle bodu SVMe 6 a) znamená úpravu konstrukce, elektrických nebo mechanických částí vozidla, při které je použita jedna nebo více součástí určených speciálně pro vojenské použití. Takové součásti zahrnují například: a. pláště pneumatik speciálně konstruované jako neprůstřelné; b. pancéřová ochrana velmi důležitých částí (například palivových nádrží nebo kabin vozidel); c. speciální výztuže nebo podpěry pro umístění zbraní; d. vnější osvětlení v obvykle neviditelné části spektra. Poznámka 3: Bod SVMe 6 se nevztahuje na civilní vozidla určená nebo upravená pro převoz peněžní hotovosti nebo cenin. Poznámka 4: Bod SVMe 6 se nevztahuje na vozidla, která splňují všechny tyto podmínky: a. byla vyrobena před rokem 1946; b. neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU vyrobené po roce 1945, s výjimkou replik původních součástí nebo příslušenství a c. nenesou zbraně uvedené v bodech SVMe 1, SVMe 2 či SVMe 4, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a nejsou schopny střelby. SVMe 7 Chemické látky, „biologická agens“, „látky určené pro potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a materiály: a. „biologická agens“ nebo radioaktivní materiály, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost v působení ztrát na lidech nebo zvířatech, poškozování techniky nebo škod na úrodě či životním prostředí; 9 b. bojové chemické látky, zahrnující například: 1. bojové nervově paralytické látky: a. O-alkyl (<= C 10 včetně O-cykloalkyl)-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonofluoridáty, například: sarin (GB): O-isopropyl-methylfosfonofluoridát (CAS 107-44-8) a soman (GD): O- (3,3-dimethybutan-2-yl) methylfosfonofluoridát (CAS 96-64-0); b. O-alkyl (<= C10 včetně O-cykloalkyl)- N,N-dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl) fosforamidokyanidáty, například: tabun (GA): O-ethyl-N,N-dimethylfosforamidokyanidát (CAS 77-81-6); c. O-alkyl(H nebo <= C10 včetně O-cykloalkyl)-S-[2-N,N-dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propylamino)ethyl]-alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonothioáty a odpovídající alkylované a protonované soli, například: VX: O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl]- methylfosfonothioát (CAS 50782-69-9); 2. bojové zpuchýřující látky: a. sirné yperity, například: 1. (2-chlorethyl)(chlormethyl)sulfid (CAS 2625-76-5); 2. bis(2-chlorethyl)sulfid (CAS 505-60-2); 3. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methan (CAS 63869-13-6); 4. 1,2-bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethan (CAS 3563-36-8); 5. 1,3-bis (2-chlorethyl)sulfanyl propan (CAS 63905-10-2); 6. 1,4-bis (2-chlorethyl)sulfanyl butan (CAS 142868-93-7); 7. 1,5-bis (2-chlorethyl)sulfanyl pentan (CAS 142868-94-8); 8. bis (2-chlorethyl)sulfanyl methylether (CAS 63918-90-1); 9. bis (2-chlorethyl)sulfanyl ethyl ether (CAS 63918-89-8); b. lewisity, například: 1. 2-chlorvinyldichlorarsan (CAS 541-25-3); 2. tris(2-chlorvinyl)arsan (CAS 40334-70-1); 3. bis(2-chlorvinyl)chlorarsan (CAS 40334-69-8); c. dusíkaté yperity, například: 10 1. HN1: bis(2-chlorethyl)ethylamin (CAS 538-07-8); 2. HN2: bis(2-chlorethyl)methylamin (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris(2-chlorethyl)amin (CAS 555-77-1); 3. bojové zneschopňující (paralyzující) látky, například: a. chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (BZ) (CAS 6581-06-2); 4. bojové chemické látky - defolianty, například: a. butyl 2-chlor-4-fluorfenoxyacetát (LNF), b. směs 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny (CAS 93-76-5) s 2,4-dichlorfenoxyoctovou kyselinou (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)); c. binární prekurzory a klíčové prekurzory bojových chemických látek: 1. Alkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)fosfonyldifluoridy, například: DF: methylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3); 2. O-alkyl(H nebo <= C10 včetně cykloalkyl)-O-2-N,N- dialkyl(methyl, ethyl, n-propyl nebo i-propyl)aminoethyl-alkyl(methyl, ethyl, n- propyl nebo i-propyl)fosfonity a odpovídající alkylované a protonované soli, například: QL: O-ethyl- O-2- diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8); 3. chlorsarin: O- isopropyl-methylfosfonochloridát (CAS 1445-76-7); 4. chlorsoman: O- (3;3-dimethylbutan -2-yl)-methylfosfonochloridát (CAS 7040-57-5); d. „látky určené pro potlačování nepokojů“, aktivní složky chemických látek a jejich kombinace zahrnující například: 1. alfa-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 5798-79-8); 2. [(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1); 3. 2-chloro-1 fenylethanon, omega-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4); 4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8); 5. 10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9); 6. N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9); e. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, určené nebo 11 přizpůsobené k šíření některé z níže uvedených položek nebo pro ně speciálně určené součásti: 1. materiály a látky podle bodu SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d), nebo 2. bojové chemické látky sestávající z prekurzorů podle bodu SVMe 7 c). f. ochranné a dekontaminační vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití, součásti a chemické směsi: 1. vybavení určené nebo přizpůsobené pro obranu proti materiálům podle bodu SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d) a pro ně speciálně určené součásti; 2. vybavení určené nebo přizpůsobené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu SVMe 7 a) nebo SVMe 7 b) a pro ně speciálně určené součásti; 3. chemické směsi speciálně vyvinuté nebo složené pro dekontaminaci předmětů kontaminovaných materiály podle bodu SVMe 7 a) nebo SVMe 7 b); g. vybavení speciálně určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití pro detekci nebo identifikaci materiálů podle bodu SVMe 7 a), SVMe 7 b) nebo SVMe 7 d) a součásti pro ně speciálně určené; h. „biopolymery“ určené nebo zpracované speciálně pro detekci nebo identifikaci chemických bojových látek podle bodu SVMe 7 b) a dále konkrétní buněčné kultury používané k jejich výrobě; i. „biokatalyzátory“ pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek a s nimi související biologické systémy: 1. „biokatalyzátory“ speciálně určené pro dekontaminaci nebo degradaci bojových chemických látek podle bodu SVMe 7 b), které jsou výsledkem řízeného laboratorního výběru nebo genetické manipulace biologických systémů; 2. biologické systémy obsahující genetické informace specifické pro produkci „biokatalyzátorů“ podle bodu SVMe 7 i) 1.: a. „expresní vektory“; b. viry; c. buněčné kultury. Poznámka 1: Bod SVMe 7 d) se nevztahuje na „látky určené pro potlačování nepokojů“ balené individuálně pro účely sebeobrany. Poznámka 2: Bod SVMe 7 d) se nevztahuje na aktivní složky chemických látek a jejich kombinace, označené a balené pro potravinářskou výrobu nebo pro zdravotnické účely. Poznámka 3: Bod SVMe 7.f.1 zahrnuje například: 12 a. klimatizační jednotky speciálně určené nebo upravené pro filtraci radioaktivních, biologických nebo chemických materiálů; b. ochranné oděvy. Odkaz: Pro civilní ochranné masky, ochranné a dekontaminační vybavení, viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití. Poznámka 4: Bod SVMe 7 g) se nevztahuje na osobní dozimetry pro sledování radiace. Odkaz: Viz také položku 1A004 na seznamu EU zboží dvojího užití. Poznámka 5: Body SVMe 7 b) a SVMe 7 d) se nevztahují na: a. chlorkyan (CAS 506-77-4); viz položku 1C450 a) 5. na seznamu EU zboží dvojího užití; b. kyanovodík (CAS 74-90-8); c. chlór (CAS 7782-50-5); d. karbonylchlorid (fosgen) (CAS 75-44-5); viz položku 1C450 a) 4. na seznamu EU zboží dvojího užití; e. difosgen (trichlormethylchlorformiát) (CAS 503-38-8); f. položka není od roku 2004 považována za vojenský materiál; g. xylylbromid, ortho: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4); h. benzylbromid (CAS 100-39-0); i. benzyljodid (CAS 620-05-3); j. bromaceton (CAS 598-31-2); k. bromkyan (CAS 506-68-3); l brommethylethylketon (CAS 816-40-0); m. chloraceton (CAS 78-95-5); n. ethyljodacetát (CAS 623-48-3); o. jodaceton (CAS 3019-04-3); p. chlorpikrin (CAS 76-06-2); viz položku 1C450 a) 7. seznamu EU zboží dvojího užití. 13 Poznámka 6: Buněčné kultury a biologické systémy uvedené v bodech SVMe 7 h) a SVMe 7 i) 2. jsou jedinečné a uvedené podbody se nevztahují na buněčné kultury a biologické systémy pro civilní použití, například v odvětví zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, životního prostředí, nakládání s odpady, nebo potravinářství. SVMe 8 „Energetické materiály“ a příbuzné látky: Odkaz 1: Viz položku 1C011 na seznamu EU zboží dvojího užití. Odkaz 2: Pro zařízení a nálože viz bod SVMe 4 a položku 1A008 na seznamu EU zboží dvojího užití. Technické poznámky 1. Pro účely bodu SVMe 8, s výjimkou bodu SVMe 8 c) 11 nebo SVMe 8 c) 12, se pojmem směs rozumí kompozice složená ze dvou a více látek, z nichž nejméně jedna látka je vyjmenována v podbodech SVMe 8. 2. Libovolná látka vyjmenovaná v podbodech SVMe 8 podléhá tomuto seznamu, a to i tehdy, je-li využita pro jiné než vyznačené uplatnění. (Například triaminoguanidinnitrát TAGN se používá především jako výbušnina, avšak může být použit také jako palivo nebo okysličovadlo.) 3. Pro účely bodu SVMe 8 se velikostí částic rozumí střední průměr částice stanovený na základě hmotnosti či objemu. Při pořizování vzorků a určování velikosti částic se použijí mezinárodní normy nebo ekvivalentní normy vnitrostátní. a. „Výbušniny“ a jejich směsi: 1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan, čili 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1); 2. BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolát) tetraaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 117412-28-9); 3. CL-14 (diaminodinitrobenzofuroxan, čili 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1); 4. CL-20 (HNIW, čili hexanitrohexaazaisowurtzitan) (CAS 135285-90-4); klatráty CL-20 (viz také jeho „prekurzory“ pod body SVMe 8 g) 3. a g) 4.); 5. CP (2-(5-kyanotetrazolát) pentaaminokobalt (III) perchlorečnan) (CAS 70247-32-4); 6. DADE (1,1 -diamino-2,2-dinitroethylen, FOX7) (CAS 145250-81-3); 7. DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6); 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6); 14 10. DIPAM (3,3'-diamino-2,2',4,4',6,6'-hexanitrodifenyl) nebo dipikramid (CAS 17215-44-0); 11. DNGU (DINGU čili dinitroglykoluril) (CAS 55510-04-8); 12. furazany: a. DAAOF (DAAF, DAAFox, čili diaminoazoxyfurazan); b. DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3); 13. HMX a deriváty (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 5.): a. HMX (cyklotetramethylentetranitramin, oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazocin, 1,3,5, 7-tetranitro-1,3,5,7-tetraacyklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0); b. difluoroaminované analogy HMX; c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo(3,3,0)oktanon-3; tetranitrosemiglykoluril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3); 14. HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9); 15. HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0); 16. imidazoly: a. BNNII (Oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol); b. DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0); c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol); e. PTIA (1-pikryl-2,4,5-trinitroimidazol); 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitromethylen hydrazin); 18. NTO (ONTA, čili 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9); 19. polynitrokubany s více než čtyřmi nitro skupinami; 20. PYX (2,6-Bis(pikrylamino)-3,5-dinitropyridin) (CAS 38082-89-2); 21. RDX a deriváty: a. RDX (cyklotrimethylentrinitramin, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cyklohexan, hexogen) (CAS 121-82-4); 15 b. keto-RDX (K-6, čili 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanon) (CAS 115029-35-1); 22. TAGN (triaminoguanidinnitrát) (CAS 4000-16-2); 23. TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 7.); 24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diazocin); 25. tetrazoly: a. NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol); 26. tetryl (trinitrofenylmethylnitramin) (CAS 479-45-8); 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 6.); 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 2.); 29. TNGU (SORGUYL nebo tetranitroglykoluril) (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridazino[4,5-d]pyridazin) (CAS 229176-04-9); 31. triaziny: a. DNAM (2-oxy-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0); b. NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahydro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4); 32. triazoly: a. 5-azido-2-nitrotriazol; b. ADHTDN (4-amino-3,5-dihydrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0); c. ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); d. BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin); e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4); f. DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9); g. položka není od roku 2010 považována za vojenský materiál; 16 h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol); i. PDNT (1-pikryl-3,5-dinitrotriazol); j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1); 33. výbušniny neuvedené jinde pod bodem SVMe 8 a) s kteroukoli z těchto vlastností: a. detonační rychlost převyšující 8 700 m/s při maximální hustotě, nebo b. detonační tlak přesahující 34 GPa (340 kbar); 34. položka není od roku 2013 považována za vojenský materiál; 35. DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7); 36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan) 37. GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5) 38. tetraziny: a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-3,6-diaminotetrazin); b. LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazine-1,4-dioxid); 39. energetické iontové materiály s teplotou tání mezi 343 K (70 °C) a 373 K (100 °C) a s detonační rychlostí převyšující 6,800 m/s nebo s detonačním tlakem přesahujícím 18 GPa (180 kbar); 40. BTNEN (Bis(2,2,2-trinitroethyl)-nitramin) (CAS 19836-28-3); 41. FTDO (5,6-(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazin-1,3-dioxid); 42. EDNA (ethylendinitramin) (CAS 505-71-5); b. „hnací hmoty“: 1. veškeré pevné „hnací hmoty“ s teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více než: a. 240 sekund pro nehalogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovů; b. 250 sekund pro halogenované „hnací hmoty“ bez obsahu kovů; nebo c. 260 sekund pro „hnací hmoty“ s obsahem kovů; 2. položka není od roku 2013 považována za vojenský materiál; 3. „hnací hmoty“ se silovou konstantou větší než 1 200 kJ/kg; 17 4. „hnací hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 MPa (68,9 bar) a teplotě 294 K (21 °C); 5. elastomerem upravené, lité dvousložkové „hnací hmoty“ (EMCDB) s roztažností při maximálním zatížení větší než 5 % při teplotě 233 K (- 40 °C); 6. veškeré „hnací hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě SVMe 8 a); 7. „hnací hmoty“ neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU a speciálně určené pro vojenské využití; c. „pyrotechnické slože“, paliva a související látky a jejich směsi: 1. paliva pro „letadla“ se speciálním složením pro vojenské použití; 2. alan (hydrid hliníku) (CAS 7784-21-6); 3. borany a jejich deriváty: a. karborany; b. homology boranů: 1. dekaboran (14) (CAS 17702-41-9); 2. pentaboran (9) (CAS 19624-22-7); 3. pentaboran (11) (CAS 18433-84-6); 4. hydrazin a deriváty (viz také deriváty oxidujícího hydrazinu v bodech SVMe 8 d) 8. a d) 9.): a. hydrazin (CAS 302-01-2) v koncentraci 70 % nebo vyšší; b. monomethylhydrazin (CAS 60-34-4); c. symetrický dimethylhydrazin (CAS 540-73-8); d. nesymetrický dimethylhydrazin (CAS 57-14-7); 5. kovová paliva, palivové ,směsi‘ nebo „pyrotechnické“ ,směsi‘ s částicemi v kulové, rozprášené, sféroidické, vločkové nebo mleté formě, vyráběné z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem některé z těchto položek: a. tyto kovy a jejich ,směsi‘: 1. beryllium (CAS 7440-41-7) s velikostí částic méně než 60 µm; 2. železný prach (CAS 7439-89-6) s velikostí částic 3 µm nebo méně vyráběný redukcí oxidu železa vodíkem; b. ,směsi‘ obsahující některou z těchto položek: 18 1. zirkonium (CAS 7440-67-7), hořčík (CAS 7439-95-4) a jejich slitiny s velikostí částic méně než 60 µm; nebo 2. bórová (CAS 7440-42-8) nebo bórkarbidová (CAS 12069-32-8) paliva s čistotou 85 % nebo vyšší a s velikostí částic méně než 60 µm; 6. vojenské materiály obsahující zahušťovadla pro uhlovodíková paliva, se speciálním složením pro plamenomety nebo zápalnou munici, jako kovové stearany (například oktal (CAS 637-12-7)) nebo palmitáty; 7. chloristany, chlorečnany a chromany ve směsi s práškovým kovem nebo jinou složkou vysoce výkonných paliv; 8. kulovitý nebo sféroidální práškový hliník (CAS 7429-90-5) s velikostí částic 60 µm nebo méně, vyráběný z materiálu s 99 % nebo vyšším obsahem hliníku; 9. titansubhybrid (TiHn) se stechiometrií n = 0,65-1,68. 10. kapalná paliva s vysokou energetickou hustotou neuvedená v bodě SVMe 8 c) 1: a. palivové směsi obsahující pevná i kapalná paliva (například bórová suspenze) s energetickou hustotou vyjádřenou na základě hmotnosti v hodnotě 40 MJ/kg nebo vyšší; b. jiná paliva a palivová aditiva s vysokou energetickou hustotou (například kuban, iontové roztoky, JP-7, JP-10) s energetickou hustotou vyjádřenou na základě objemu v hodnotě 37,5 GJ/m3 nebo vyšší, měřeno při teplotě 293 K (20 °C) a tlaku jedné atmosféry (101,325 kPa); 11. „pyrotechnické slože“ a pyroforické materiály: a. „pyrotechnické slože“ nebo pyroforické materiály se speciálním složením pro posílení nebo kontrolu výroby energie v podobě záření v jakékoli části infračerveného spektra; b. směsi hořčíku, polytetrafluorethylenu (PTFE) a některého kopolymeru vinyliden-hexafluoropropylendifluoridu (například MTV); 12. palivové směsi, „pyrotechnické“ směsi nebo „energetické materiály“, které nejsou uvedeny jinde v bodě SVMe 8 a které splňují všechny tyto požadavky: a. obsahují více než 0,5 % částic kteréhokoli z následujících prvků: 1. hliník; 2. beryllium; 3. bór; 4. zirkonium; 19 5. hořčík; nebo 6. titan; b. částice uvedené v bodě SVMe 8 c) 12 a) s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 200 nm a c. částice uvedené v bodě SVMe 8 c) 12 a) s obsahem kovu 60 % nebo vyšším; d. okysličovadla a jejich směsi: 1. ADN (amoniumdinitramid nebo SR 12) (CAS 140456-78-6); 2. AP (chloristan amonný) (CAS 7790-98-9); 3. sloučeniny složené z fluoru a libovolné z následujících položek: a. ostatní halogeny; b. kyslík; nebo c. dusík; 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7); 5. HAN (dusičnan hydroxylaminu) (CAS 13465-08-2); 6. HAP (chloristan hydroxylaminu) (CAS 15588-62-2); 7. HNF (hydrazinium nitroformat) (CAS 20773-28-8); 8. dusičnan hydrazinu (CAS 37836-27-4); 9. chloristan hydrazinu (CAS 27978-54-7); 10. kapalná okysličovadla složená z (nebo s obsahem) inhibované červené dýmavé kyseliny dusičné (IRFNA) (CAS 8007-58-7); Poznámka: SVMe 8 d) 10. se nevztahuje na neinhibovanou dýmavou kyselinu dusičnou. e. pojivá, plastifikátory, monomery a polymery: 1. AMMO (azidomethyl methyloxetan a jeho polymery) (CAS 90683-29-7) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem SVMe 8 g) 1.); 2. BAMO (3,3-bis(azidomethyl)oxetan a jeho polymery) (CAS 17607-20-4) (viz také jeho „prekurzory“ uvedené pod bodem SVMe 8 g) 1.); 20 3. BDNPA (bis (2,2-dinitropropyl)acetal) (CAS 5108-69-0); 4. BDNPF (bis (2,2-dinitropropyl)formal) (CAS 5917-61-3), 5. BTTN (butantrioltrinitrát) (CAS 6659-60-5) (viz také jeho „prekurzory“ pod bodem SVMe 8 g) 8.); 6. energetické monomery, plastifikátory nebo polymery se speciálním složením pro vojenské použití a s obsahem jakékoli z těchto látek: a. nitro skupiny; b. azido skupiny; c. nitrát skupiny; d. nitraza skupiny; nebo e. difluoroamino skupiny; 7. FAMAO (3-difluoroaminomethyl-3-azidomethyl oxetan) a jeho polymery; 8. FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal) (CAS 17003-79-1); 9. FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9); 10. FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluoromethyl-3-oxaheptan-1,7-diol formal); 11. GAP (glycidylazidpolymer) (CAS 143178-24-9) a jeho deriváty; 12. HTPB (hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s funkčností hydroxylu rovnající se nebo větší než 2,2 a menší nebo rovnající se 2,4, s hodnotou hydroxylu menší než 0,77 meq/g a s viskozitou při 30 °C menší než 47 poise (CAS 69102-90-5); 13. poly(epichlorohydrin) s funkčností alkoholových skupin o nízké molekulové hmotnosti (méně než 10 000), takto: a. poly(epichlorohydrindiol); b. poly(epichlorohydrintriol); 14. NENAs (sloučeniny nitratoethylnitraminu) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 a 85954-06-9); 15. PGN (poly-GLYN, polyglycidylnitrát nebo poly(nitratomethyloxiran)) (CAS 27814-48-8); 16. poly-NIMMO (poly-(nitratomethylmethyloxetan), poly-NMMO nebo poly(3-nitratomethyl-3-methyloxetan)) (CAS 84051-81-0);“. 21 17. polynitroortokarbonáty; 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, nebo tris vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0); 19. 4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR); 20. PNO (poly(3-nitrato-oxetan)); 21. TMETN (trimethylolethan-trinitrát) (CAS 3032-55-1); f. „aditiva“: 1. zásaditý salicylát měďnatý (CAS 62320-94-9); 2. BHEGA (bis-(2-hydroxyethyl) glykolamid) (CAS 17409-41-5); 3. BNO (butadiennitriloxid); 4. ferocenové deriváty: a. butacen (CAS 125856-62-4); b. katocen (2,2-bis-ethylferocenylpropan) (CAS 37206-42-1) c. kyseliny ferocenkarboxylové a estery kyselin ferocenkarboxylových, d. n-butylferocen (CAS 31904-29-7); e. ostatní aditované polymerní ferocenové deriváty, které nejsou uvedeny jinde v bodě SVMe 8 f) 4; f. ethylferocen (CAS 1273-89-8); g. propylferocen; h. pentylferocen (CAS 1274-00-6); i. dicyclopentylferocen; j. dicyclohexylferocen; k. diethylferocen (CAS 1273-97-8); l. dipropylferocen; m. dibutylferocen (CAS 1274-08-4); n. dihexylferocen (CAS 93894-59-8); 22 o. acetylferocen (CAS 1271-55-2)/l,1'-diacetylferocen (CAS 1273-94-5); 5. beta-resorcylát olovnatý (CAS 20936-32-7) nebo beta-resorcylát měďnatý (CAS 70983-44-7); 6. citrát olovnatý (CAS 14450-60-3); 7. olovnato-měďnaté chelátové sloučeniny beta-resorcylátu nebo salicylátů (CAS 68411-07-4); 8. maleát olovnatý (CAS 19136-34-6); 9. salicylát olovnatý (CAS 15748-73-9); 10. ciničitan (stannát) olovnatý (CAS 12036-31-6); 11. MAPO (tris-1-(2-methyl)aziridinylfosfinoxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-methylatiridinyl) 2-(2-hydroxypropanoxy)-propylaminofosfinoxid) a další MAPO deriváty; 12. Methyl BAPO (bis-(2-methylaziridinyl)methylaminofosfinoxid) (CAS 85068-72-0); 13. N-methyl-p-nitroanilin (CAS 100-15-2); 14. 3-nitraza-1,5-pentandiisokyanát (CAS 7406-61-9); 15. organokovová syntézní činidla: a. neopentyl (diallyl) oxy, tri (dioktyl) titanfosfát (CAS 103850-22-2); známý také jako titanium IV, 2,2(bis 2-propenolatomethyl, butanolat, tris (dioctyl) fosfát) (CAS 110438-25-0); nebo LICA 12 (CAS 103850-22-2); b. titanium IV, (2-propenolato-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)pyrofosfát, nebo KR3538; c. titanium IV, (2-propenolato-1) methyl, n-propanolatomethyl) butanolat-1, tris(dioktyl)fosfát; 16. polykyanodifluoroaminoethylenoxid; 17. pojiva: a. 1,1R.1S-trimesoyl-tris[2-ethylaziridin] (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8); b. polyfunkční aziridinamidy s isoftalovou- trimesinovou- isokyanurovou- nebo trimethyladipovou strukturou, které mají rovněž 2-methylaziridinovou nebo 2-ethylaziridinovou skupinu; 23 18. propylenimin, 2-methylaziridin (CAS 75-55-8); 19. superjemný oxid železa (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) se specifickým povrchem větším než 250 m2/g a s průměrnou velikostí částic 3,0 nm nebo menší (CAS 1309-37-1); 20. TEPAN (tetraethylenpentaaminakrylonitril) (CAS 68412-45-3); kyanoethylované polyaminy a jejich soli; 21. TEPANOL(tetraethylenpentaaminakrylonitrilglycidol) (CAS 68412-46-4); kyanoethylované polyaminy aditované glycidolem a jejich soli; 22. TPB (trifenylbismut) (CAS 603-33-8); 23. TEPB (tris(ethoxyfenyl)bismut) (CAS 90591-48-3); g. „prekurzory“ 1. BCMO (3,3-bis(chlormethyl)oxetan) (CAS 78-71-7) (viz také bod SVMe 8 e) 1. a e) 2.); 2. dinitroazetidin-t-butylová sůl (CAS 125735-38-8) (viz také bod SVMe 8 a) 28.); 3. deriváty hexaazaisowurtzitanu včetně HBIW (hexabenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (viz také bod SVMe 8 a) 4.) a TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (viz také bod SVMe 8 a) 4.); 4. položka není od roku 2013 považována za vojenský materiál,; 5. TAT (1,3,5,7-tetraacetyl-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (CAS 41378-98-7) (viz také bod SVMe 8 a) 13.); 6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (viz také bod SVMe 8 a) 27.); 7. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3) (viz také bod SVMe 8 a) 23.); 8. 1,2,4-trihydroxybutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (viz také bod SVMe 8 e) 5.); 9. DADN (1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraaza-cyclooktan) (viz také bod SVMe 8. a) 13.); h. prášek a formy ,reaktivních materiálů‘: 1. prášek následujících materiálů s velikostí částice v kterémkoli směru nižší než 250 µm a neuvedený jinde v bodě SVMe 8: a. hliník; b. niob; 24 c. bór; d. zirkonium; e. hořčík; f. titan; g. tantal; h. wolfram; i. molybden; nebo j. hafnium; 2. Formy neuvedené v bodech SVMe 3, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 16 a vyrobené z prášků uvedených v bodě SVMe 8 h. 1. Technické poznámky 1. ‚Reaktivní materiály‘ jsou speciálně určené k vyvolání exotermické reakce pouze při vysoké smykové rychlosti a k použití jako kumulativní vložky nebo pláště hlavic. 2. Prášek ‚reaktivních materiálů‘ je vyroben například postupem vysokoenergetického kulového mletí. 3. Formy ‚reaktivních materiálů‘ jsou vyrobeny například selektivním laserovým slinováním. Poznámka 1: Bod SVMe 8 c) 1. se nevztahuje na tato paliva pro „letadla“: JP-4, JP-5 a JP-8. Poznámka 2: Paliva pro „letadla“ podle bodu SVMe 8 c) 1. jsou finální výrobky, nikoli jejich složky. Poznámka 3: Bod SVMe 8 c) 4. a) se nevztahuje na hydrazinové „směsi“ se speciálním složením pro potlačení koroze. Poznámka 4: Bod SVMe 8 c) 5. se vztahuje na „výbušniny“ a paliva, bez ohledu na to, zda jsou kovy či slitiny zapouzdřené v hliníku, hořčíku, zirkoniu nebo berylliu. Poznámka 5: Bod SVMe 8 c) 5. b) se vztahuje pouze na kovová paliva ve formě částic, pokud jsou smíchaná s jinými látkami za účelem vytvoření ,směsi‘ pro vojenské účely, jako jsou suspenze tekutých „hnacích hmot“, pevné „hnací hmoty“ nebo „pyrotechnické“ ,směsi‘. Poznámka 6: Bod SVMe 8 c) 5. b) 2. se nevztahuje na bór a bórkarbid obohacený bórem-10 (celkový obsah bóru-10 je 20 % nebo více). Poznámka 7: Bod SVMe 8 c) 10. b) se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva nebo biopaliva nebo na motorová paliva s osvědčením pro užití v civilním letectví. Poznámka 8: Bod SVMe 8 d) 3. se nevztahuje na chlortrifluorid (CAS 7790-91-2). 25 Poznámka 9: Bod SVMe 8 d) 3. se nevztahuje na fluorid dusitý (CAS 7783-54-2) v plynném skupenství. Poznámka 10: SVMe 8 d) 10. se nevztahuje na neinhibovanou dýmavou kyselinu dusičnou. Poznámka 11: SVMe 8 f) 17 b) se vztahuje rovněž na: a. 1,1'- H-Isoftaloyl-bis[2-methylaziridin] (HX-752) (CAS 7652-64-4); b. 2,4,6-tris(2-ethylaziridin-1-yl)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9); c. 1,1'-trimethyladipoyl-bis(2-ethylaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2); Poznámka 12: V bodě SVMe 8 g) jsou odkazy na „energetické materiály“, vyráběné z těchto látek. Poznámka 13: Bod SVMe 8 se nevztahuje na následující látky, pokud nejsou ve sloučenině nebo směsi s „energetickým materiálem“ podle bodu SVMe 8 a) nebo s práškovými kovy podle bodu SVMe 8 c): a. pikrát amonný (CAS 131-74-8); b. černý prach; c. hexanitrodifenylamin (CAS 131-73-7); d difluoramin (CAS 10405-2 7-3); e. nitroškrob (CAS 9056-38-6); f. dusičnan (nitrát) draselný (CAS 7757-79-1); g. tetranitronaftalen; h. trinitroanisol; i. trinitronaftalen; j. trinitroxylen; k. N-pyrrolidinon; 1 -methyl-2-pyrrolidinon (CAS 872-50-4); l. dioktylmaleát (CAS 142-16-5); m. ethylhexylakrylát (CAS 103-11-7); n. triethylhliník (triethylaluminium, TEA) (CAS 97-93-8), trimethylhliník (trimethylaluminium, TMA) (CAS 75-24-1) a další pyroforické kovové alkyly a aryly lithia, 26 sodíku, hořčíku, zinku a bóru; o. nitrocelulóza (CAS 9004-70-0); p. nitroglycerin (glyceroltrinitrát, trinitroglycerin) (NG) (CAS 55-63-0); q. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96- 7); r. ethylendiamindinitrát (EDDN) (CAS 20829-66-7); s. pentaerytritoltetranitrát (PETN) (CAS 78-11-5); t. azid olovnatý (CAS 13424-46-9),styfnát olova (CAS 15245-44-0) a zásaditý styfnát olova (CAS 12403-82-6), primární výbušniny nebo zážehové sloze obsahující azidy nebo komplexní soli azidů; u. triethylenglykoldinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8); v. 2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová) (CAS 82-71-3); w. diethyldifenyl močovina (CAS 85-98-3); dimethyldifenyl močovina (CAS 611-92-7); methylethyldifenyl močovina (centrality); x. N,N-difenyl močovina (nesymetrická difenyl močovina) (CAS 603-54-3); y. methyl-N,N-difenyl močovina (methyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 13114-72-2); z. ethyl-N,N-difenyl močovina (ethyl nesymetrická difenyl močovina) (CAS 64544-71-4); aa. 2-nitrodifenylamin (2-NDPA) (CAS 119-75-5); bb. 4-nitrodifenylamin (4-NDPA) (CAS 836-30-6); cc. 2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5); dd. nitroguanidin (CAS 556-88-7) (viz položku 1C011 d) na seznamu EU zboží dvojího užití). Poznámka 14: Bod SVMe 8 se nevztahuje na chloristan amonný (SVMe 8 d) 2), NTO (SVMe 8 a) 18) nebo katocen (SVMe 8 f) 4 b)), splňují-li všechny tyto podmínky: a. mají speciální tvar a složení pro využití v civilních zařízeních pro tvorbu plynu; b. jedná se o sloučeninu nebo směs s neaktivními termosetovými pojivý či plastifikátory a hmotnost nepřesahuje 250 gramů; c. maximální množství chloristanu amonného (SVMe 8 d) 2) nepřesahuje 80 % hmotnosti aktivního materiálu; 27 d. množství NTO (SVMe 8 a) 18) činí 4 g nebo méně a e. množství katocenu (SVMe 8 f) 4 b)) činí 1 gram nebo méně. Poznámka 15: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na ,kokrystaly výbušnin‘ Technická poznámka ,Kokrystal výbušnin‘ je pevný materiál tvořený pravidelným trojrozměrným uspořádáním dvou a více výbušných molekul výbušnin, z nichž alespoň jedna je uvedena v bodu SVMe 8 a). SVMe 9 Válečná plavidla (hladinová i podmořská), speciální námořní výzbroj a výstroj, příslušenství, součásti a jiná hladinová plavidla: Odkaz: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11. a. Plavidla a součásti: 1. Plavidla (hladinová a podmořská) zvláště určená nebo upravená pro vojenské použití, bez ohledu na to, jaký je jejich současný stav údržby nebo provozuschopnosti a zda jsou vybavena nosiči zbraní nebo obrněna, dále trupy nebo části trupů takových plavidel a příslušné součásti speciálně určené pro vojenské použití; 2. Hladinová plavidla jiná než ta, jež jsou uvedena v bodě SVMe 9 a) 1, je-li k plavidlu připevněna nebo tvoří-li jeho součást kterákoli z těchto položek: a. samočinné zbraně s ráží 12,7 mm nebo větší, uvedené v bodě SVMe 1, nebo zbraně uvedené v bodech SVMe 2, SVMe 4, SVMe 12 nebo SVMe 19, nebo ,úchyty‘ či místa upevnění pro takové zbraně; Technická poznámka ,Úchytem‘ se rozumí úchyt či zesílení konstrukce pro účely instalace zbraní. b. systémy řízení palby uvedené v bodě SVMe 5; c. obě tyto položky: 1. ,Ochrana CBRN‘ (ochrana proti chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným zbraním) a 2. ,oplachovací či mycí systém‘ určený pro dekontaminaci; nebo Technické poznámky 1. ,Ochrana CBRN‘ je oddělený vnitřní prostor obsahující přetlakování, izolace ventilačních systémů, omezené výstupy ventilace s filtry CBRN a omezené vchody pro posádku obsahující přechodovou komoru. 2. ,Oplachovací či mycí systém‘ je systém rozstřikující mořskou vodu schopný pokropit současně vnější nástavbu a paluby plavidla. d. aktivní systémy zbraňových protiopatření uvedené v bodech SVMe 4 b), SVMe 5 c) 28 nebo SVMe 11 a), který má kteroukoli z následujících vlastností: 1. ,Ochrana CBRN‘; 2. trup a nástavba navržené speciálně ke snížení profilu zachytitelného radarem; 3. prostředky na redukci termální stopy (například chladicí systém výfukových plynů), s výjimkou těch, jež jsou speciálně určeny ke zvýšení celkového výkonu energetické centrály nebo ke snížení dopadu na životní prostředí; nebo 4. demagnetizační systém, jehož účelem je omezit magnetickou stopu celého plavidla; b. Motory a pohonné systémy určené speciálně pro vojenské účely a součásti určené speciálně pro vojenské účely: 1. vznětové motory speciálně určené pro ponorky; 2. elektrické motory speciálně určené pro ponorky, mající všechny tyto vlastnosti: a. výkon vyšší než 0,75 MW (1 000 k); b. rychlé reverzování chodu; c. chlazení kapalinou a d. zcela uzavřený plášť; 3. nemagnetické vznětové motory mající obě tyto vlastnosti: a. výkon 37,3 kW (50 k) nebo vyšší a b. nemagnetický obsah přesahující 75 % celkové hmoty; 4. ,na vzduchu nezávislé pohonné systémy (AIP)‘ zvláště určené pro ponorky; Technická poznámka ,Na vzduchu nezávislý pohonný systém (AIP)‘ umožňuje, aby u ponořené ponorky fungoval pohonný systém bez přístupu k atmosférickému kyslíku po delší dobu, než by jinak dovolovaly baterie. Pro účely bodu SVMe 9 b) 4. AIP nezahrnuje pohon využívající jadernou energii. c. podvodní detekční zařízení určená speciálně pro vojenské účely, jejich ovládací systémy a součásti speciálně určené pro vojenské účely; d. protiponorkové a protitorpédové sítě speciálně určené pro vojenské účely; e. položka není od roku 2003 považována za vojenský materiál; f. penetrátory a konektory trupu určené speciálně pro vojenské účely, které umožňují interakci se zařízením vně plavidla, a součásti určené speciálně pro vojenské účely; g. tichá ložiska mající kteroukoli z následujících vlastností, jejich součásti a výzbroj a výstroj obsahující taková ložiska, speciálně určené pro vojenské použití: 1. plynový nebo magnetický závěs; 2. aktivní systémy kontroly stopy; nebo 3. kontrolní systémy na potlačení vibrací. 29 Poznámka: Bod SVMe 9 f) zahrnuje například konektory pro plavidla jednovodičové, mnohovodičové, koaxiální nebo vlnovodné, a zařízení pro pronikání trupem, která jsou obojí schopná odolat prosakování z venku a zachovat si požadované vlastnosti v podmořské hloubce přesahující 100 m: dále konektory pro plavidla z optických vláken a optické penetrátory trupu, určené speciálně pro přenos „laserových“ paprsků bez ohledu na podmořskou hloubku. Bod SVMe 9 f) se nevztahuje na běžné pohonné hřídele a hydrodynamické penetrátory trupu s kontrolní tyčí. SVMe 10 „Letadla“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, „bezpilotní vzdušné prostředky“ („UAV“), letecké motory a výzbroj a výstroj „letadel“, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití: Odkaz: Naváděcí a navigační zařízení viz bod SVMe 11. a. „letadla“ s posádkou a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a pro ně speciálně určené součásti; b. položka není od roku 2011 považována za vojenský materiál; c. bezpilotní „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“, jejich vybavení a pro ně speciálně určené součásti: 1. „UAV“, dálkově pilotované vzdušné prostředky (RPV) a autonomní programovatelné prostředky a bezpilotní „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“; 2. startovací zařízení, návratové vybavení a pozemní vybavení; 3. vybavení určené pro řídicí a kontrolní účely; d. hnací letecké motory a pro ně speciálně určené součásti; e. vybavení pro tankování ve vzduchu speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů a součásti speciálně určené pro toto vybavení: 1. „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 a); nebo 2. bezpilotní „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 c); f. ,pozemní vybavení' speciálně určené pro „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 a) nebo pro letecké motory uvedené v bodě SVMe 10 d); Technická poznámka ,Pozemní vybavení‘ zahrnuje například zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené k usnadnění operací v omezených prostorech. g. záchranné systémy pro letecké posádky, bezpečnostní vybavení pro letecké posádky 30 a další zařízení pro nouzový únik, které není uvedeno v bodě SVMe 10 a), určené pro „letadla“ uvedená v bodě SVMe 10 a); h. padáky, paraglidy a příslušné vybavení uvedené níže a pro ně speciálně určené součásti: 1. padáky neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu EU; 2. paraglidy; 3. vybavení speciálně určené pro výsadek parašutistů ve velké výšce (například obleky, speciální přilby, dýchací systémy, navigační zařízení); i. Řízené otevírací vybavení nebo automatické pilotní systémy určené pro náklady shazované padákem. Poznámka 1: Bod SVMe 10 g) nezahrnuje přilby pro letecké posádky, které nejsou vybaveny, ani nemají zabudovány závěsky či úchytky, neobsahují vybavení uvedené na Společném vojenském seznamu EU. Odkaz: Přilby viz rovněž bod SVMe 13 c). Poznámka 2: Bod SVMe 10 a) se nevztahuje na „letadla“ a „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ nebo na varianty „letadel“ speciálně určené pro vojenské použití, které splňují všechny následující požadavky: a. nejedná se o bojová letadla; b. nejsou konfigurovány pro vojenské použití a nejsou vybaveny výstrojí či výzbrojí nebo doplňky speciálně určenými nebo upravenými pro vojenské použití a c. byly úřadem civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny k civilnímu provozu. Poznámka 3: Bod SVMe 10 d) se nevztahuje na: a. letecké motory určené nebo upravené k vojenským účelům, které byly úřady civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání schváleny pro použití v „civilních letadlech“, nebo pro ně speciálně určené součásti; b. pístové motory nebo pro ně speciálně určené součásti, s výjimkou těch, které jsou speciálně určeny pro „UAV“. Poznámka 4: Pro účely bodů SVMe 10 a) a SVMe 10 d) jsou součásti se speciálním určením a příslušné vybavení pro nevojenská „letadla“ nebo letecké motory upravené pro vojenské použití pouze takové vojenské součásti a příslušné vojenské vybavení, které jsou potřebné pro úpravu na vojenské použití. Poznámka 5: Pro účely bodu SVMe 10 a) vojenské použití zahrnuje například: boj, vojenský průzkum, útok, vojenský výcvik, logistickou podporu a přepravu a výsadek, nebo 31 shoz vojenské výzbroje či výstroje. Poznámka 6: Bod SVMe 10 a) se nevztahuje na „letadla“, která splňují všechny tyto podmínky: a. byla poprvé vyrobena před rokem 1946; b. neobsahují položky uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže jsou takové položky nezbytné pro bezpečnost a letovou způsobilost a jsou požadovány úřady civilního letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářské země Wassenaarského ujednání a c. nenesou zbraně uvedené ve Společném vojenském seznamu EU, ledaže takové zbraně nejsou provozuschopné a není možno je znovu uvést do provozuschopného stavu. SVMe 11 Elektronické vybavení, „kosmické lodě“ a součásti nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU: a. elektronické vybavení speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené součásti pro toto vybavení; b. zařízení rušící globální družicové navigační systémy a speciálně určené součásti pro toto vybavení; c. „kosmické lodě“ speciálně určené nebo upravené pro vojenské využití a součásti pro „kosmické lodě“ speciálně určené pro vojenské využití. Poznámka: Bod SVMe 11 a) zahrnuje například: a. zařízení pro elektronická protiopatření a ochranu proti nim (tj. vybavení, které slouží k vysílání chybových a klamných signálů do radarů nebo radiokomunikačních přijímačů nebo k jinému narušování příjmu, provozu nebo účinnosti nepřátelských elektronických přijímačů včetně jejich vybavení realizujícího protiopatření) včetně rušicích a protirušcích zařízení; b. kmitočtové agilní (rychle přeladitelné)elektronky; c. elektronické systémy nebo vybavení určené buď pro stálý přehled a monitorování elektromagnetického spektra pro vojenskou výzvědnou službu nebo pro účely bezpečnosti nebo pro maření takového pozorování a monitorování; d. podvodní protiopatření zahrnující například akustické a magnetické ručičky a klamné cíle, vybavení určené k vysílání chybových nebo klamných signálů do zvukových přijímačů; e. zařízení pro zajištění bezpečnosti zpracování dat, zařízení pro zajištění bezpečnosti dat a zařízení pro zajištění a kontrolu bezpečnosti přenosových linek využívající šifrovacích 32 procesů; f. vybavení sloužící k identifikaci, autentizaci a vkládání klíčů a vybavení sloužící ke správě, tvorbě a distribuci klíčů; g. naváděcí a navigační vybavení; h. digitální zařízení pro radiokomunikaci využitím troposférického rozptylu; i. digitální demodulátory zvláště určené pro elektronický průzkum; j. „automatizované systémy velení a řízení“; Odkaz: Pro „programové vybavení“ související s vojenským softwarově definovaným přijímačem (SDR) viz SVMe 21 SVMe 12 Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně speciálně určené součásti: a. zbraňové systémy využívající kinetickou energii, konstruované speciálně pro ničení nebo znemožnění zničení cíle; b. Speciálně konstruovaná testovací a vyhodnocovací zařízení a testovací modely, včetně diagnostických přístrojů a cílů, sloužící ke zkouškám střel a systémů využívajících kinetickou energii. Odkaz: Pokud jde o zbraňové systémy používající podrážové (podkaliberní) střelivo nebo využívající pouze chemický pohon a pokud jde o pro ně určené střelivo, viz body SVMe 1 až SVMe 4. Poznámka 1: Bod SVMe 12 zahrnuje tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy využívající kinetickou energii: a. odpalovací pohonné systémy schopné urychlení hmot větších než 0,1 g na rychlosti převyšující 1,6 km/s v režimu jednotlivé nebo rychle se opakující palby; b. vybavení k výrobě primární energie, vytvoření elektrického pancíře, akumulaci energie (například vysokokapacitní kondenzátory), k řízení teploty a klimatizaci, přepínání, nebo k hospodaření s palivem; a elektrická rozhraní mezi funkcemi dodávky proudu a elektrickým ovládáním děla a dalších pohonů ve střelecké věži; Odkaz: Pokud jde o vysokokapacitní kondenzátory, viz rovněž položku 3A001 e) 2 seznamu EU zboží dvojího užití. c. systémy sloužící k zaměření a sledování cíle, řízení palby nebo vyhodnocení způsobených škod; 33 d. pohonné systémy (příčného zrychlení) pro vyhledávání navádění, samonavádění nebo změny směru střel. Poznámka 2: Bod SVMe 12 se vztahuje na zbraňové systémy, pro něž se využívá jakákoli z následujících metod pohonu: a. elektromagnetická; b. elektrotermální; c. plazmová; d. lehký plyn; nebo e. chemická (pokud je použita v kombinaci s některou z výše uvedených). SVMe 13 Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti: a. kovové nebo nekovové pancéřové pláty, které jsou: 1. vyrobené v souladu s vojenskými standardy nebo specifikacemi; nebo 2. vhodné pro vojenské použití. Odkaz: Pancéřové pláty pro osobní ochranu, viz bod SVMe 13 d) 2. b. konstrukce z kovových nebo nekovových materiálů nebo jejich kombinací, speciálně určené k balistické ochraně vojenských systémů a pro ně speciálně určené součásti; c. přilby vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací nebo srovnatelných vnitrostátních norem a jejich speciálně konstruované skořepiny přilby nebo vnitřní vystýlky a vycpávky; Odkaz: Jiné součásti či příslušenství vojenských přileb viz v příslušné položce SVMe. d. pancéřové pláty pro osobní ochranu nebo ochranné obleky a jejich součásti: 1. měkké pancéřované brnění nebo ochranné obleky vyrobené podle vojenských standardů nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti; 2. pevné pancéřové pláty pro osobní ochranu poskytující balistickou ochranu úrovně III (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo vyšší, případně ochranu srovnatelné úrovně podle vnitrostátních norem. Poznámka 1: Pro účely bodu SVMe 13 d) 1 vojenské standardy nebo specifikace zahrnují přinejmenším specifikace ochrany proti střepinám. Poznámka 2: Bod SVMe 13 b) zahrnuje například materiály konstruované speciálně 34 tak, aby vznikl reaktivní pancíř, nebo ke stavbě vojenských krytů. Poznámka 3: Bod SVMe 13 c) se nevztahuje na konvenční ocelové přilby, neupravené ani nekonstruované tak, aby mohly nést některý druh doplňkových zařízení nebo jím byly přímo vybaveny. Poznámka 4: Bod SVMe 13 c) a d) se nevztahuje na přilby, pancéřové ani ochranné oděvy, pokud svému uživateli slouží pro jeho vlastní osobní ochranu. Poznámka 5: Jediné přilby zvláště určené pro osoby pověřené zneškodňováním nevybuchlých bomb podle bodu SVMe 13, jsou přilby zvláště určené pro vojenské užití. Odkaz 1: Viz též položku 1A005 seznamu EU zboží dvojího užití. Odkaz 2: Pokud jde o „vláknité materiály“ používané k výrobě ochranných oděvů a přileb, viz položka 1CO10 na seznamu EU zboží dvojího užití. SVMe 14 ,Specializované vybavení pro vojenský výcvik' nebo pro simulaci vojenských taktických situací, simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podle bodů SVMe 1 nebo SVMe 2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky. Technická poznámka Pojem ,specializované vybavení pro vojenský výcvik' zahrnuje například vojenské typy trenažérů pro vedení útoku, trenažérů bojových letů, trenažérů pro radiolokační průzkum, generátorů radarových cílů, přístrojů k výcviku dělostřelby, protiponorkových válečných trenažérů, letových simulátorů (včetně trenažérů odstředivé síly pro výcvik pilotů nebo kosmonautů), radarových trenažérů, trenažérů navigačních letů, navigačních trenažérů, trenažérů odpalování řízených střel, vybavení kvizualizaci cíle, bezpilotních „letadel“, trenažérů výzbroje, trenažérů bezpilotních „letadel“, mobilní výcvikové jednotky a výcviková zařízení pro pozemní vojenské operace. Poznámka 1: Bod SVMe 14 zahrnuje například systémy tvorby zobrazení a interaktivního prostředí pro simulátory, pokud jsou speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití. Poznámka 2: Bod SVMe 14 se nevztahuje na vybavení určené speciálně pro výcvik v používání loveckých a sportovních zbraní. SVMe 15 Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro ochranu proti průzkumu, konstruované speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství: a. nahrávací zařízení a zařízení pro zpracování obrazu; 35 b. kamery a fotopřístroje, fotografické vybavení a vybavení ke zpracování filmů; c. zesilovače jasu obrazu; d. infračervené nebo tepelné zobrazovací vybavení; e. zobrazovací radarové senzorové vybavení; f. vybavení sloužící k ochraně proti průzkumu a k rušení prostředků průzkumu, pro vybavení podle bodů SVMe 15 a) až SVMe 15 e). Poznámka 1: Bod SVMe 15 f) zahrnuje například vybavení určené ke znehodnocování provozu nebo efektivnosti vojenských zobrazovacích systémů nebo k minimalizaci takových znehodnocujících účinků. Poznámka 2: Bod SVMe 15 se nevztahuje na „zesilovače jasu obrazu první generace“ nebo na vybavení speciálně určené pro osazení „zesilovače jasu obrazu první generace“. Odkaz: Klasifikace zaměřovačů zbraní využívajících elektronkové „zesilovače jasu obrazu první generace“ viz body SVMe 1, SVMe 2 a SVMe 5 a). Odkaz: Viz také položky 6A002 a) 2. a 6A002 b) na seznamu EU zboží dvojího užití. SVMe 16 Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, které jsou speciálně určeny pro položky podle bodů SVMe 1 až SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9, SVMe 10, SVMe 12 nebo SVMe 19. Poznámka: Bod SVMe 16 se týká nedokončených výrobků, jsou-li rozpoznatelné podle složení materiálu, geometrie nebo funkce. SVMe 17 Různé vybavení, materiály a „knihovny“ a pro ně speciálně určené součásti: a. přístroje pro potápění a podvodní plavání speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití: 1. samostatné potápěcí přístroje recyklující vzduch s uzavřeným nebo polouzavřeným okruhem; 2. podvodní plovací přístroj speciálně určený pro použití s potápěcím přístrojem uvedeným v bodě SVMe 17 a) 1.; Odkaz: Viz rovněž položku 8A002 q) seznamu EU zboží dvojího užití. b. stavební zařízení určené speciálně pro vojenské použití; c. instalační prvky, nátěry, povlaky a úpravy sloužící k potlačení signatury určené speciálně pro vojenské použití; 36 d. polní ženijní vybavení určené speciálně pro použití v bojovém pásmu; e. „roboty“, „robotické“ ovladače a „koncové efektory robotů“, které splňují některou z těchto vlastností: 1. je speciálně určeno pro vojenské použití; 2. obsahují prostředky k ochraně hydraulického vedení proti vnějšímu proražení způsobenému střepinami (například samotěsnící vedení) a používají hydraulické kapaliny s body vznícení vyššími než 839 K (566 °C); nebo 3. jsou speciálně určené nebo vyčleněné k provozu v prostředí elektromagnetických impulsů; Technická poznámka Elektromagnetickým impulsem se nerozumí neúmyslná interference způsobená elektromagnetickým zářením z nedalekého zařízení (například stroje, přístroje či elektronické vybavení) nebo bleskem. f. „knihovny“ speciálně určené nebo uzpůsobené pro vojenské použití se systémy, vybavením, nebo součástmi podle Společného vojenského seznamu EU g. vybavení k výrobě jaderné energie nebo pohonné systémy, včetně „jaderných reaktorů“, určené speciálně k vojenskému použití a jejich součásti speciálně určené nebo ,upravené' k vojenskému použití; h. zařízení nebo materiály potažené nebo jinak upravené k potlačení signatury, určené speciálně pro vojenské použití, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU; i. simulátory speciálně určené pro vojenské „jaderné reaktory“; j. mobilní opravárenské dílny speciálně určené nebo ,upravené' pro opravu a údržbu vojenské výstroje a výzbroje; k. polní generátory speciálně určené nebo ,upravené' pro vojenské použití; l. kombinované kontejnery ISO nebo výměnné nástavby vozidel (swap bodies) speciálně určené nebo ‚upravené‛ pro vojenské použití; m. trajekty, jiné než ty, které jsou uvedeny u jiných bodů Společného vojenského seznamu EU, mosty a pontony speciálně určené pro vojenské použití; n. testovací modely speciálně určené pro „vývoj“ položek uvedených v bodech SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9 nebo SVMe 10; o. ochranné vybavení proti „laserům“ (například ochrana očí nebo senzorů) speciálně určené pro vojenské použití; p. „palivové články“ kromě palivových článků uvedených jinde ve Společném 37 vojenském seznamu EU speciálně určené nebo ,upravené' pro vojenské použití. Technické poznámky 1. Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ,upravený' rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití. Technické poznámky 1. Od roku 2014 se nepoužívá. 2. Pro účely bodu SVMe 17 se slovem ,upravený‘ rozumí změna konstrukční, elektrické, mechanické nebo jiné povahy, jež nevojenskému předmětu dodává vojenské schopnosti ekvivalentní předmětu, který je speciálně určen pro vojenské použití.“. SVMe 18 ,Výrobní' zařízení a součásti: a. speciálně určené nebo upravené ,výrobní' zařízení sloužící k ,výrobě' výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určené součásti; b. speciálně určená zařízení pro zkoušky vlivů na životní prostředí a pro ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo testování výrobků uvedených ve Společném vojenském seznamu EU. Technická poznámka Pro účely bodu SVMe 18 zahrnuje pojem „výroba“ konstrukci, posouzení, zhotovení, testování a kontrolu. Poznámka: Body SVMe 18 a) a SVMe 18 b) zahrnují například následující vybavení: a. kontinuální nitrátory; b. odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z těchto vlastností: 1. pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem větším než 298 kW (400 k); 2. schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo 3. schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním užitečným zatížením 91 kg; c. dehydratační lisy; d. šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování vojenských „výbušnin“; e. řezací stroje ke kalibraci slisovaných „hnacích hmot“; 38 f. čisticí bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší než 227 kg; g. průběžné míchače pevných „hnacích hmot“; h. kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek vojenských „výbušnin“; i. zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic práškových kovů vyjmenovaných v bodě SVMe 8 c) 8.; j. konvekční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v bodě SVMe 8 c) 3. SVMe 19 Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná vybavení, vybavení pro protiopatření a testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti: a. „laserové“ systémy určené speciálně pro ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle; b. systémy vyzařující paprsek částic, schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle; c. vysokovýkonné radiofrekvenční systémy schopné ničení nebo znemožnění splnění úkolu cíle; d. vybavení speciálně určené pro odhalování a identifikaci systémů podle bodů SVMe 19 a) až SVMe 19 c), nebo pro ochranu před nimi; e. modely fyzického testování systémů, vybavení a součástek podle bodu SVMe 19; f. „laserové“ systémy určené speciálně ke způsobení trvalé slepoty pro nepodpořený zrak, tj. nekryté oko nebo oko vybavené korekčními pomůckami vidění. Poznámka 1: Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie podle bodu SVMe 19 zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného použití: a. „laserů“ s dostatečným výkonem ke způsobení destrukce způsobem podobným konvenčnímu střelivu; b. urychlovačů částic, které s destruktivní silou vrhají paprsek nabitých nebo neutrálních částic; c. radiofrekvenční vysílače s vysokým impulsním nebo průměrným výkonem, které vytvářejí pole dostatečně silná s ke zneschopnění elektronických obvodů vzdáleného cíle. Poznámka 2: Bod SVMe 19 zahrnuje například tyto položky, pokud jsou speciálně určené pro zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie: a. vybavení k výrobě primární energie, akumulaci energie, k přepínání, modulaci výkonu nebo k hospodaření s palivem; 39 b. systémy pro zaměření a sledování cíle; c systémy schopné vyhodnocení škod způsobených na cíli, zničení cíle nebo znemožnění zničení cíle; d. vybavení pro manipulaci s paprskem, jeho šíření a zaměřování; e. vybavení umožňující rychlé směrování paprsku pro potřeby operací proti skupině cílů; f. adaptivní optika a zařízení pro fázové sdružovače; g. proudové injektory paprsků záporných iontů vodíku; h. součásti urychlovačů „způsobilé pro nasazení v kosmu“; i. vybavení k zaostřování paprsků záporných iontů; j. vybavení pro řízení a směrování vysokoenergetického paprsku iontů; k. fólie „způsobilé pro nasazení v kosmu,“ které slouží k neutralizaci paprsků se zápornými jonty vodíku. SVMe 20 Kryogenní a „supravodivé“ vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky: a. vybavení speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické nasazení, které je schopné provozu za pohybu a je schopné vytvářet nebo udržovat teploty nižší než 103 K(- 170 °C); b. „supravodivé“ elektrické vybavení (rotační stroje nebo transformátory) speciálně určené nebo konfigurované pro instalaci v dopravním prostředku určeném pro vojenské pozemní, námořní, vzdušné nebo kosmické použití, a které je schopno provozu za pohybu. Poznámka 1: Bod SVMe 20 a) zahrnuje například mobilní systémy, které mají zabudovaná příslušenství nebo součásti vyrobené z nekovových nebo elektricky nevodivých látek, jako jsou plasty případně látky impregnované epoxidovou pryskyřicí, nebo jich využívají. Poznámka 2: Bod SVMe 20 b) se nevztahuje na hybridní homopolární stejnosměrné generátory, které mají jednopólové armatury z běžného kovu, jež rotují v magnetickém poli vytvářeném supravodivými cívkami, za předpokladu, že tyto cívky jsou jedinými supravodivými součástmi v generátoru. 40 SVMe 21 „Programové vybavení“ a. „programové vybavení“ speciálně určené nebo upravené k některým z následujících účelů: 1. „vývoj“, „výrobu“, provoz nebo údržbu zařízení podle Společného vojenského seznamu EU; 2. „vývoj“ nebo „výrobu“ materiálů podle Společného vojenského seznamu EU; nebo 3. „vývoj“, „výrobu“, provoz nebo údržbu „programového vybavení“ podle Společného vojenského seznamu EU.; b. specifické „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě SVMe 21 a): 1. „programové vybavení“ speciálně vytvořené pro vojenské použití a speciálně určené pro modelování, simulaci nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů; 2. „programové vybavení“ speciálně určené pro vojenské použití a speciálně určené pro modelování nebo simulaci operačních vojenských scénářů; 3. „programové vybavení“ pro stanovení účinků konvenčních, jaderných, chemických nebo biologických zbraní; 4. „programové vybavení“ speciálně vytvořené pro vojenské použití a speciálně určené pro aplikace Velení, komunikace, řízení a zpravodajství (C3 I) nebo Velení, komunikace, řízení, počítače a zpravodajství (C4 I); c. „programové vybavení“, jiné, než jaké je uvedeno v bodě SVMe 21 a) nebo SVMe 21 b), speciálně určené nebo upravené tak, aby vybavení, jež není uvedeno na Společném vojenském seznamu EU, mohlo plnit vojenské funkce, jaké plní vybavení podle Společného vojenského seznamu EU. SVMe 22 „Technologie“: a. „technologie“ výslovně neuvedená v bodě SVMe 22 b), která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“, provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu položek uvedených na Společném vojenském seznamu EU; b. „Technologie“: 1. „technologie“ „potřebná“ pro konstrukci, montáž součástek, provoz, údržbu a opravu reprodukčních instalačních celků pro položky uvedené na Společném vojenském seznamu EU, a to i v tom případě, že součásti takových výrobních zařízení nejsou uvedeny; 2. „technologie“ „určená“ pro „vývoj“ a „výrobu“ ručních palných zbraní, a to i pokud 41 je využívána k výrobě replik starožitných ručních palných zbraní; 3. položka není od roku 2013 považována za vojenský materiál; Odkaz: „Technologie“ dříve vymezené v bodě SVMe 22 b) 3, viz bod SVMe 22 a). 4. položka není od roku 2013 považována za vojenský materiál; Odkaz: „Technologie“ dříve vymezené v bodě SVMe 22 b) 4, viz bod SVMe 22 a). 5. „technologie“ „potřebná“ výhradně pro začlenění „biokatalyzátorů“ podle bodu SVMe 7 i) 1. do vojenských nosných látek nebo vojenského materiálu. Poznámka 1: „Technologie“ „potřebné“ pro „vývoj“ výrobu“, provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu položek uvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie zůstávají pod kontrolou i v případě, když se použijí pro některou z položek neuvedených ve Společném vojenském seznamu Evropské unie. Poznámka 2: Bod SVMe 22 se nevztahuje na: a. „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu položek nepodléhajících kontrole nebo takových, jejichž vývoz byl povolen; b. „technologii“, která je „ve veřejném užívání“, představuje „základní vědecký výzkum“ či minimum informací nezbytných pro přihlašování patentů; c. „technologii“ pro magnetickou indukci sloužící k nepřetržitému pohonu civilních dopravních zařízení. OBECNÉ POZNÁMKY Poznámka 1: Položky uvedené v SVMe 1 až SVMe 22 zahrnují též služby s nimi související. Poznámka 2: Splněním povinností podle zákona č. 38/1994 Sb. nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle jiných právních předpisů, např. podle zákona č. 228/2005 Sb., a například pokud jde o položky uvedené v SVMe 3, 4, 7 a 8 povinnosti podle zákona č. 61/1988 Sb. VYMEZENÍ POJMŮ POUŽÍVANÝCH V TOMTO SEZNAMU Následuje vymezení pojmů používaných v tomto seznamu seřazených podle abecedy: Poznámka 1: Vymezené pojmy se používají v celém seznamu. Odkazy jsou čistě informativní a nemají žádný vliv na obecnou platnost vymezených pojmů v celém seznamu. Poznámka 2: Slova a pojmy uvedené v tomto seznamu vymezených pojmů nabývají vymezeného významu pouze, jsou-li označeny „dvojitými uvozovkami“. Definice termínů 42 uváděných v jednoduchých uvozovkách jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce. Jinak mají slova a pojmy svůj běžně používaný (slovníkový) význam. SVMe 8 „Aditiva“ Látky používané ve výbušných směsích za účelem zlepšení jejich vlastností. SVMe 11 „Automatizované systémy velení a řízení“ Elektronické systémy, jejichž prostřednictvím dochází k vložení, zpracování a předávání informací nezbytných pro účinné velení uskupením, hlavním i taktickým formacím, jednotkám, plavidlům, nebo zbraním spadajícím pod příslušné velení. Pro uvedené účely se využívá počítačů a dalšího specializovaného technického vybavení určeného na podporu funkcí kontroly uspořádání vojenského velení a organizace. Hlavní funkce automatizovaného systému velení a řízení jsou: účinný automatizovaný sběr, shromažďování, uchovávání a zpracovávání informací; znázornění situace a okolností majících dopad na přípravu a výkon bojových operací; operační a taktické výpočty pro účely přidělení zdrojů mezi bojová uskupení nebo mezi složky operačního bojového rozkazu či rozkazu k bojovému nasazení, v závislosti na cíli či fázi operace; příprava údajů pro vyhodnocení situace a rozhodování v kterémkoli okamžiku během operace nebo bitvy; počítačové simulace operací. SVMe 10 „Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“) Jakékoli „letadlo“ schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě. SVMe 7, 22 „Biokatalyzátory“ ,Enzymy' pro specifické chemické nebo biochemické reakce nebo jiné biologické sloučeniny, které se váží na bojové chemické látky a urychlují jejich odbourávání. Technická poznámka ,Enzymy' se rozumí „biokatalyzátory“ pro specifické chemické a biochemické reakce. SVMe 7 „Biologická agens“ Patogeny či toxiny, které byly vybrány nebo upraveny (např. úpravou čistoty, doby skladovatelnosti, virulence, schopnosti šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) s cílem působit ztráty na lidech nebo zvířatech, poškození techniky nebo škody na úrodě či životním prostředí. SVMe 7, „Biopolymery“ Tyto biologické makromolekuly: a. enzymy pro specifické chemické nebo biochemické reakce; b. ,anti-idiotypové protilátky', ,monoklonální protilátky' nebo ,polyklonální protilátky'; c. speciálně určené nebo speciálně zpracované ,receptory'; 43 Technické poznámky 1. ,Anti-idiotypovými protilátkami' se rozumí protilátky, které se váží na specifická vazebná místa jiných protilátek pro specifický antigen; 2. ,Monoklonálními protilátkami' se rozumí proteiny, které se váží na jedno vazebné místo antigenu a pocházejí z jednoho klonu buněk; 3. ,Polyklonálními protilátkami' se rozumí směs proteinů, které se váží na specifický antigen a pocházejí z více než jednoho klonu buněk; 4. ,Receptory' se rozumí biologické makromolekulární struktury schopné vázat ligandy, jejichž vázání ovlivňuje fyziologické funkce. SVMe 4, 10 „Civilní letadlo“ „Letadlo“, které je pod svým vlastním označením uvedeno na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo signatářských zemí Wassenaarského ujednání, jako „letadlo“ určené pro provoz na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadlo“ určené pro zákonem povolené civilní soukromé nebo obchodní účely. SVMe 15 „Zesilovače jasu obrazu první generace“ Elektrostaticky zaostřené elektronky, používající na vstupu i výstupu optická vlákna nebo skleněné čelní desky, vícenásobné alkalické fotokatody (S-20 nebo S-25), ale nikoliv zesilovače z mikrokanálových desek. SVMe 8 „Energetické materiály“ Látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou pro jejich zamýšlené použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „hnací hmoty“ jsou podtřídy energetických materiálů. SVMe 7 „Expresní vektory“ Nosiče (například plasmid nebo virus) používané ke vnesení genetického materiálu do hostitelských buněk. SVMe 8 „Hnací hmoty“ Látky nebo směsi, jejichž chemickou reakcí kontrolovatelně vznikají velké objemy horkých plynů využitelných k provádění mechanické práce. SVMe 17 „Jaderný reaktor“ Zahrnuje položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh. SVMe 17 „Knihovna“ (parametrická odborná databáze) Sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných 44 systémů, vybavení nebo součástí. SVMe 17 „Koncové efektory“ Upínače, ,aktivní nástrojové jednotky' a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“. Technická poznámka ,Aktivními nástrojovými jednotkami' se rozumějí zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku. SVMe 11 „Kosmické lodě“ Aktivní a pasivní družice a kosmické sondy. SVMe 9, 19 „Laser“ Zařízení, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření. SVMe 7 „Látky určené pro potlačování nepokojů“ Látky, které za předpokládaných podmínek použití pro zvládání nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové dráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice. (Slzné plyny jsou podskupinou „látek určených pro zvládání nepokojů“.) SVMe 8, 10, 14 „Letadlo“ Letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, měnitelnou geometrií křídel, točivými křídly (vrtulník), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly. SVMe 21 „Mikroprogram“ Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí. SVMe 17 „Palivový článek“ Elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii přímo ve stejnoměrný elektrický proud tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje. SVMe 22 „Potřebný“ V případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, vlastností nebo funkcí. Tyto „potřebné“ „technologie“ mohou být pro různé druhy zboží společné. SVMe 8 „Prekurzory“ Speciální chemické látky používané při výrobě výbušnin. 45 SVMe 21 „Program“ Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný. SVMe 21 „Programové vybavení“ Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací. SVMe 4, 8 „Pyrotechnické slože“ Směsi pevných nebo tekutých paliv a oxidačních látek, které při vznícení projdou energetickou chemickou reakcí kontrolované rychlosti, která má způsobit specifické časové prodlevy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické látky tvoří podtřídu pyrotechnických složí, jež neobsahuje žádná oxidační činidla, ale u níž dojde k samovznícení při kontaktu se vzduchem. SVMe 17 „Robot“ Manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky: a. je vícefunkční; b. je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru; c. má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory a d. je vybaven ,uživatelskou programovatelností‘ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu. ,Uživatelskou programovatelností‘ se rozumí možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než: a. fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo b. nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů. Poznámka: Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení: 1. manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo tele operátorem; 2. manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, například kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky; 46 3. mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, například kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změny nebo modifikace naprogramované předlohy (například přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi; 4. manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek; 5. stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků. SVMe 20 „Supravodivý“ Odkazuje na materiál (tj. kov, slitiny nebo sloučeniny), který může ztratit veškerý elektrický odpor (tj. může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu). „Kritickou teplotou“ (někdy označovanou jako přechodová teplota) se v případě konkrétního „supravodivého“ materiálu rozumí teplota, při níž dotyčný materiál začíná vykazovat nulový odpor vůči stejnosměrnému elektrickému proudu. Technická poznámka „Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty. SVMe 22 „Technologie“ Specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo provoz, instalaci, údržbu (kontrolu), běžné a celkové opravy nebo obnovu zboží. Tyto informace mají formu ,technických údajů‘ nebo ,technické pomoci‘. „Technologie“ uvedená ve Společném vojenském seznamu EU je vymezena v bodě SVMe 22. Technické poznámky 1. ‚Technické údaje‘ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM). 2. ‚Technická pomoc‘ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb. ‚Technická pomoc‘ může zahrnovat i přenos ‚technických údajů‘. SVMe 22 „Ve veřejném užívání“ „Technologie“ nebo „programové vybavení“, které jsou zpřístupněny bez omezení k dalšímu šíření. 47 Poznámka: Autorská práva nebrání tomu, aby „technologie“ a „programové vybavení“ byly „ve veřejném užívání“. SVMe 13 „Vláknité materiály“ Zahrnují: a. souvislá elementární vlákna; b. souvislé příze a přásty; c. pásky, tkaniny, plsti a šňůry; d. sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna; e. monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky; f. vlákninu z aromatického polyamidu. SVMe 8, 18 „Výbušniny“ Látky v pevném, kapalném nebo plynném stavu potřebné k detonaci jakožto primární, nosná, nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici i pro jiná použití. SVMe 18, 21, 22 „Výroba“ Znamená všechny stupně výroby, jako jsou: příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti. SVMe 17, 21, 22 „Vývoj“ Operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhové údaje, proces přeměny návrhových údajů ve výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava. SVMe 10 „Vzducholoď“ Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch. SVMe 10 „Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ Balony a „vzducholodě“, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík. SVMe 22 „Základní vědecký výzkum“ Experimentální nebo teoretická práce vynakládaná především za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není 48 zaměřena v prvé řadě na specifický praktický záměr nebo cíl.“. SVMe 1 „Znehodnocená palná zbraň“ Palná zbraň, která byla znehodnocena postupy stanovenými členským státem EU nebo státním orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání tak, že není schopna střelby. Tyto postupy trvale upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu s národními právními a správními předpisy může být znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno na palné zbrani značkou její základní části. SVMe 19 „Způsobilé pro nasazení v kosmu“ Určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro operace ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem. Poznámka: Určení, že konkrétní položka je „způsobilá pro nasazení v kosmu“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „způsobilé pro nasazení v kosmu“, nejsou-li jednotlivě testovány.