Katalog

OT-810

Preis auf Anfrage

OT-64 SKOT

Preis auf Anfrage

BMP-Fahrzeuge

Preis auf Anfrage

BRDM-2/ SPW-40P2

Ab €10,000

OT-62 TOPAS

Preis auf Anfrage

SAURER 4K 4FA

Preis auf Anfrage

BTR-60 / SPW-60

Ab €20,000

TATRA SHKH DANA VZ. 77

Preis auf Anfrage

PRAGA V3S PLDVK M53/59

Ab €10,000

GM 587 / 2K12 kub

Preis auf Anfrage

BA 64

Ab €25,000

GT-SM (GAZ-71)

Ab €15,000

BMD 1

Preis auf Anfrage

MT-LB

Preis auf Anfrage

Renault VAB

Preis auf Anfrage

AMZ Dzik-2

Preis auf Anfrage