SPOT-55 HASIČSKÝ

Cena na dotaz

Skladem: 1 kus   

Obecný

Vyráběno
Pozoruhodnost

Motor

Typ
Palivo
Výkon
Max. kroutivý moment
Objem

Rozměry

Bojová hmotnost
Délka
Délka podvozku
Šířka
Světlá výška

Režim

Vyžaduje vývozní licenci?

Jízdní vlastnosti

Nádrž
Rychlost v terrénu

Výzbroj

Hlavní
Vedlejší

Popis

Tyto hasičské cisterny lze použít pro civilní ochranu, hašení katastrof a lesních požárů za nepříznivých podmínek a v nerovném terénu.

Hasičské vozidlo SPOT-55 má dvě nádrže o objemu 11000 l. Centrální nádrž pojme 9000 l a boční nádrž až 2000 l. Nádrž obsahuje 2000 litrů hasiva, které lze v SPOT 55 napěnit. Je také vybavena 500 kg hasicího prášku.

V přední části jsou instalována dvě otočná vysokotlaká hasičská děla, v zadní části lze upevnit tři hasičská děla. Při použití proti požáru je SPOT-55 chlazen vodní mlhou, která je vytvářena četnými tryskami na povrchu vozidla. Během hasebního zásahu může být SPOT-55 zásobován vodou, kterou lze čerpat z hloubky až 7,5 m pomocí čerpadla ve vozidle.

Další možností pro zásobování vodou jsou dvě nádrže v zadní části SPOT-55, které lze napojit na cisterny nebo hydranty se dvěma požárními hadicemi. Posádka uvnitř vozidla je chráněna před horkem, radioaktivní kontaminací a srážkami. SPOT-55 je vybaven TV systémem, třemi rozhlasovými stanicemi a místní telefonní přípojkou. Existuje také možnost dálkového ovládání SPOT-55 na vzdálenost 1500 m.

Skladem

spot-55

Cena na dotaz