Rady a tipy

Není pochyb o tom, že země východního bloku byly ve svých nejlepších časech při navrhování a stavbě obrněných vozidel technologicky vyspělejší než kterákoli jiná země. Jejich design byl jednoduchý, byly lehké, rychlé a spolehlivé. BMP-1 (BVP v českém názvu), BRDM-2 (SPW-40 v klasifikaci Německé demokratické republiky), OT (OT-62 a BTR-50 s turbo motorem), OT-64, OT- 65 FUG) a BTR se stále používají ve většině postkomunistických zemí. Jak se znovu a znovu osvědčuje, historické východní obrněné automobily překonávají v mnoha směrech a především manévrovací schopností i ty nejmodernější západní výrobky. Kromě toho se všechna postsovětská, ruská a československá obrněná vozidla, která jsou univerzální a jednoduše navržená, snadno řídí a udržují, na rozdíl od jejich protějšků v NATO. V neposlední řadě jsou obrněná vozidla, pocházející ze střední Evropy a vyráběná ve velkém množství, co do pořizovací ceny, nákladů na údržbu a na náhradní díly, podstatně levnější než výrobky bývalých nepřátel. Ze všech těchto důvodů je vojenský obrněný materiál z východní a střední Evropy ideálním nákupem pro každého vojenského sběratele a fanouška, který chce vozidlo nejen vlastnit ale i řídit. 
MORTAR INVESTMENTS prodává obrněná vozidla všeho druhu, hlavně z SSSR, Ruska, Československa, České republiky, Slovenska, Polska nebo Maďarska.